8      22 września byliśmy na wycieczce w Toruniu. Wycieczkę zaczęliśmy od zwiedzania najważniejszych zabytków. Po mieście
oprowadzała nas pani przewodnik, która ciekawie opowiadała o okolicy przy okazji opowiadając również o legendach związanych z zabytkami. Wśród nich były min.
- Pomnik Kopernika,, w miejscu której w dawnych czasach kat odcinał głowy,

- fontanna
- mur mający 700 lat( wg. legendy jeżeli przyłożymy do
niego prawą rękę, zwiastuje to bogactwo, jeżeli odwrotnie- miłość.),
- Siedem żab(wg. legendy pogłaskanie każdej spełni życzenie.),
- dom Kopernika.
Zakończenie wycieczki inaugurował pyszny obiad.                                                                                                                                                                         7